Våra Tjänster


Många företagare lägger ner onödigt mycket tid på frågor som ligger utanför den normala verksamheten. Oavsett om du som företagare omfattas av revisionsplikten eller inte så 
erbjuder vi för små och medelstora företag:


Revision


 Både för de som måste ha revision och de som önskar ha frivillig revision.

 • Lagstadgad revision enligt standard (ISA)
 • Granskning enligt överenskommelse
 • Särskild granskning av specifika områden eller poster
 • Övrig granskning som krävs av Aktiebolagslagen

Rådgivning

 • Skattefrågor
 • Bolagsbildning, Aktiebolag, Handelsbolag
 • Övriga bolagsärenden
 • Kontakter med bolagsverket, skatteverket och andra myndigheter
 • Vid generationsskiften
 • Ägarförändringar
 • Vid upprättade av deklarationer för
 •     enskilda företagare
 •     handelsbolag
 •     kommanditbolag
 •     aktiebolag
 •     ekonomiska föreningar
 •     ideella föreningar

Redovisning


 Redovisning.

 • Löpande bokföring
 • Bokslut
 • Löneadministration
 • Skattedeklarationer moms och arbetsgivaravgifter
 • Upprättande av årsredovisning
 • Momsfrågor

För de klienter som önskar följa sitt resultat regelbundet erbjuder vi möjligheten att logga in via vår hemsida för att nå ett lättöverskådligt sätt att mer ingående följa sitt resultat.